Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Ảnh công tác tại Quảng Ninh 2007


 Văn bia di tich còn lại
Bà Mai Phi Nga-Cán bộ Viện nghiên cứu Hán Nôm tác nghiệp in làm Thác bản tại nhà truyền thống của xã ... huyện Đông Triều, Quảng Ninh
 Văn bia di tích còn lại tại nhiều nơi.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét