Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

四美人图 Tứ mỹ nhân đồ (Khảm trai)

Thơ Tứ bình - Tứ mỹ nhân đồ
Cái lối tranh Tứ bình chữ kiểu Ta nó lằng nhằng ghê gớm, câu chữ lại lủng cà lủng củng chả biết thơ thẩn ở đâu ra. Nhưng mà dân mình cũng có cái ảnh hưởng chơi tranh kiểu này của Tàu từ lâu. Người chơi treo nhiều nên mối làm cũng nhiều. Hàng nhép, chữ nghĩa chả rõ cứ nguệch ngoạc cho ra hình chữ Nho, chả đọc được gì cả. Nhưng mà chơi phải biết tích, biết chữ. Nay dân mình bỏ chữ Hán chưa lâu mà cái kiểu chơi nó vẫn còn. Nhiều khi sính quá mà không biết nó là cái gì. Thật là tiếc cho cái văn hóa Hán học của Ta mà buồn cho cái học sang dởm của ngày nay. Nhân có người mời dịch Tứ bình Mĩ nữ đồ, vịnh Tứ tuyệt giai nhân của Trung Quốc. Tra online chả thấy bài nào như này cả, suy luận có khi là người Ta phịa ra. Nhưng đọc nghe cũng ra nghĩa, tiếc là chữ Hán làm cũng lởm khởm nhầm nhọt. Cũng diễn lại 1 đôi câu. Thực ra nhiều câu Hán đoc đã tỏ lắm mà không muốn diễn nữa. Nhưng cái “nghếch” của dân mình là không chịu hiểu cứ phải “dịch – diệt” đi mới được. Chịu thôi chỉ được có thế. Nhưng đọc được tranh chữ cũng là cái thú của bọn “nghiện chữ Nho” nhà mình. Còn chú thích thì dẫn lại của IT. Không có ảnh khảm trai của các Mĩ nữ đó, không biết đẹp không nhưng nghe ngôn từ thì tưởng ra cái đẹp là đẹp lắm. Như cái câu Vú đôi của Điêu Thuyền, có lẽ là hiếm có. Chị em nào đọc xong chắc cũng về đo “ti” ngay.
Chữ nghĩa không dám chắc, có gì nhầm xin lượng thứ cho hạn hẹp.

西施笑傾城
西施舞傾國
吳夫差[1]多情
化城亡國
y Thi[2] cười nghiêng thành
Tây Thi múa nghiêng nước
Ngô Phù Sai[3] thủa trước
Đa tình thành vong quốc


楊貴妃玉女
如仙娥下塵
唐明皇寵愛
封絕世佳人
Người ngọc Dương Quý phi[4]
Như tiên nga giáng trần
Đường Minh hoàng[5] yêu quý
Phong tuyệt thế giai nhân

王昭[6]君娘娘
美人才貌全
武帝情博
求安貢胡王
Người đẹp Vương Chiêu Quân[7]
Tài sắc đủ mười phần
Hán Vũ đế[8] sơ suất
Cống Hồ để cầu thân


粉面一片白
朱唇一占紅
兩乳雙相對
貂蟬[9]好底人
Mặt phấn một vầng sáng
Môi son một điểm hồng
Hai vú đều song đối
Điêu Thuyền[10] đẹp mê nhân
Deutschland, Taucha 9.4.2014 Khuyet Diem Kim viết


[1] Ngô- họ, nhầm là Ngô –ta; Phù – than, nhầm là Phù-giúp; Sai-sai khiến, nhầm là Soa-cài đầu; Hoá thành 化城- ý chỉ âm phủ, nhầm là Hòa thành化成- hóa nên
[2] http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Thi
[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Ph%C3%B9_Sai
[4] Dương楊-họ Dương, nhầm là Dương 陽- âm dương. http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%C3%BD_Phi
[5] http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Huy%E1%BB%81n_T%C3%B4ng
[6] Chiêu- sáng, nhầm là Chiêu -mời.
[7] http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Chi%C3%AAu_Qu%C3%A2n
[8] http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_V%C5%A9_%C4%90%E1%BA%BF
[9] Điêu- con chồn, nhầm thành Điêu- nồi dụng cụ; Thuyền-con ve, nhầm thành Thuyền – thuyền bè
[10] http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%C3%AAu_Thuy%E1%BB%81n

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét