Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Di sản Hán Nôm: Phụng ban Trí sĩ thi

Thơ Quốc âm chữ Nôm đời Lê, có thể là của chúa Trịnh hoặc vua Lê ban cho bậc đại thần nguyên lão khi được về Trí sĩ, copy trên Facebook của bạn bè: Địa điểm dựng bia: sau Tam bảo chùa Vạn Phúc, xã Phật Tích, tổng Thụ Phúc huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
Hiện thác bản lưu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội. 
Ấn bản trong Tổng tập thư mục văn khắc Hán Nôm Việt Nam.
奉颁
, , 彰; , , . , , 平生. , . :
 
𠄩 𡦂  
𠉞
 
𨒒 𡅳
盃司          
𡎝
 
箕多       
祿 𡗶 綿 綿
, , ,
.
Thành toại nay đà phỉ sở nguyền.
Sơn thủy đồ phong dầu điểm chuyết,
Kì anh tiệc họp mặc mời khuyên.
Rạng bui khá rạng niềm y quốc,
Say đạo càng say cõi giáo thiền.
Miễn miễn hãy kìa câu ích tráng,
Lộc trời tước nước dõi miên miên.
Lê hoàng triều Cảnh Hưng thập lục niên tuế tại Ất hợi nguyệt tại Kỉ sửu cốc nhật thuyên.

Phụng ban thơ cho bậc trí .
Thiện lành thì được phúc, Khiêm nhượng thì được thêm, thực tin đạo trời rất tỏBậc Trí giả thì được an lạc, bậc Nhân giả thì được thọ khang, đều liên hệ cái động cái giác của tại tâm. Lại thêm khen đức thuận theo Khôn, đạo Cấn dừng đủ[1]. Được mặc gấm vinh quy, 
thỏa nguyện ước lúc bình sinh. Nay xin thuật 1 bài Quốc âm, để biểu tỏ cái ý ưu ái bậc lão thành.
Đề ngày 10 tháng đầu thu năm Mậu thìn(1748):
Trung cần hai chữ vưỡn chu tuyền,
Thành toại nay đà phỉ sở nguyền.
Sơn thủy đồ phong dầu điểm chuyết,
Kì anh tiệc họp mặc mời khuyên.
Rạng bui khá rạng niềm y quốc,
Say đạo càng say cõi giáo thiền.
Miễn miễn hãy kìa câu ích tráng[2],
Lộc trời tước nước dõi miên miên.
Khắc ngày tốt tháng Kỉ sửu năm Ât hợi niên hiệu hoàng triều Cảnh Hưng thứ 16 triều Lê(1755).
                                                          Kim Vô Điểm phiên âm 
[1] Quẻ Khôn, Hàm chương khả trinh. Ý nói khiêm thuận làm theo việc vua được tốt lành; Quẻ Cấn, đức núi biết nơi biết chỗ. Ý nói biết thời cơ, biết dừng đúng lúc.
[2]Câu cuối cùng mượn ý khuyến khích của Cổ ngữ: Lão đương ích tráng/ Càng già càng mạnh mẽ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét