Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Bức khảm trai nữa (không rõ lai lịch): Xuân hoà phi hủy cộng phân phương- 春和飛卉共芬芳

Bức khảm nữa trên Facebook Hán Nôm Kinh …Kỳ. Các thầy Lê Quốc Việt và Xuân Như đã đọc hộ hết cả


春和飛卉共芬芳,
佛種由來獨異常,
玉笋纎纎遙指月,
全兼色味与清香

Xuân hoà phi hủy cộng phân phương,
 Phật chủng do lai độc dị thường,
Ngọc duẩn tiêm tiêm dao chỉ nguyệt,
Toàn kiêm sắc vị dữ thanh hương.

Xuân hòa hoa cỏ đưa hương
Còn đây dấu Phật khác thường từ xưa
Trăng tròn tay ngọc măng đưa
Thanh hương Sắc, Vị mãn vừa cả hai.

          Cơ Đốc nhân dịch tạm ra thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét