Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Bia mộ quan Thiêm sự họ Chu ở chùa Tĩnh Lâu, Tây Hồ

Ngày xưa làm ở Viện Hán Nôm, vui nhất là ở đâu có cái gì cần đọc người ta mời mình đến xem cho. Được đi, được thưởng thức các cái cổ thật là cổ mà ít người quan tâm. Chùa Tĩnh Lâu bên Hồ Tây, còn gọi là chùa Sải, cũng là nơi danh thắng của đất địa linh. Mới nghe tên chứ danh thắng Hồ Tây đâu đã có lúc thư thả mà thăm thú cho hết. Năm 2007, chị Đồng nghiệp có chồng làm Vật liệu xây dựng dâng cúng chùa sửa sang trùng tu. Do 1 số đất cũ xưa bị trưng dụng được trả lại chùa, cho sửa lại thì phát hiệt ngôi mộ cổ của 1 ông quan thời Lê. Chị đồng nghiệp tín nhiệm kêu mình tới đọc bia. Không biết giờ mộ đã bị đào bới di dời đi đâu chưa. Mình còn lưu lại bản in:

CỰU LÊ TRIỀU THIÊM SỰ Chu quý công chi mộ 旧黎朝签事朱贵公之墓
Thứ Tân tỵ niên thập nhị nguyệt cát nhật lập thạch bi
Tự tử Chu Thị Huệ phụng tự
Chu Thị Đồn phụng tự
Dòng chữ nhỏ đã mờ mòn, mình cố gắng lắm nhưng nghĩ tài lực chả hơn thua với thiên lực thời lực đã bào mòn chữ nghĩa. Ăn thua gì mà gắng luận cho hết. Lúc ấy hội Tâm linh tinh phèng đã nhòm nhòm xem mình đọc gì, ghi ghi chép chép để về tâu với chị Hằng (Dạ, nhà ngoại cảm Bích Hắng ạ. Chắc là cò mồi để chị bịa ra 1 vụ tâm linh nữa. Mình chả quan tâm)
Mình chỉ đọc được cụ họ Chu, làm chức Thiêm sự triều Lê. Theo văn tự suy luận thì cụ mất thời Nguyễn nên người ta mới đề là Cựu Lê Triều. Dòng nhỏ còn có tên hiệu của cụ là Huyền Sinh 玄生, hay Huyền Thanh 玄青gì đó.
Có người vợ họ Nguyễn, chắc cùng hợp táng sau này, vì có chữ:  … Mẫu Nguyễn thị …. 母阮氏
Dẫn lại Wiki cho nó vui thôi.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_S%E1%BA%A3i
29.10. 2015 Taucha.BRD


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét