Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Giới Định Chân hương tán: Hương trung giới định thử thời phần香中戒定此时焚

Giới Định chân hương「戒定真香」 là do Trung Phong đại sư中峰大師(12631323 dòng LâmTế臨濟đời Nguyên kết tập, là lời kệ sử dụng trong các dịp pháp hội, bài kệ ấy lời giản mà ý đủ, nói rõ được cái nghĩa chân thực của Giới Định Hương. Đại Sư Trung Phong Minh Bản là người Tiền Đường錢塘, huyện Hàng杭縣, đất Hàng Châu杭州, Triết Giang浙江, họ Tôn. Còn có tên khác là Trí Giác thiền sư, Phổ Ứng quốc sư. Lúc nhỏ theo học Cao Phong Nguyên Diệu đại sư高峰原妙大師 (12381295ở núi Thiên Mục sơn天目山. Năm 24 tuổi theo Cao Phong xuất gia, sau nối pháp tự. Từ đó không ở hẳn chỗ nào, khi thì trên thuyền, lúc ở trong am, tự xưng là Ảo Trụ đạo nhân幻住道人, các hàng tăng tục đến chiêm bái, đều khen là Giang Nam cổ phật江南古佛. Vua Nguyên Nhân tông từng mời vào nội điện, sư cố từ chối, chỉ nhận áo Kim Lạn cà sa và danh hiệu Phật Từ Viên Chiếu Quảng Tuệ Thiền sư「佛慈圓照廣慧禪師」, vua Nguyên Anh Tông theo ngài quy y. Ngài trụ đến năm Nguyên Trí Trị thứ 3 thì tịch vào tháng 8, thọ 61 tuổi.
Nguyên văn bài tán:
【戒定真香,
焚起衝天上。
弟子虔誠,
爇在金爐放。
頃刻氤氳。
即遍滿十方。
昔日耶輸,
免難消災障。
南無香雲蓋菩薩摩訶薩〈三稱〉。】
Giới định chân hương. Phần khởi xung thiên thượng.
Đệ tử kiên thành. Nhiệt tại kim lô phóng.
Khoảnh khắc phân vân. Tức biến mãn thập phương.
Tích nhật Dà Du. Miễn nạn tiêu tai chướng.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.(Tam xưng)
Các đồ cổ vật Hán Nôm tại các đền chùa Việt Nam có nơi viết lại các bài thơ tỏ ý đạo có nguồn gốc từ Bài Giới Định Chân hương tán này.


Ảnh tấm biển Giới Định chân hương tán sưu tầm trên Facebook. Nhờ bạn hữu có tâm với cổ vật Hán Nôm, sưu tầm được cái nào share trên Facebook cho mọi người cũng thưởng ngoạn. Tôi cũng xin copy lại mà thêm cho lời dịch giải. Thỏa cái lòng xa xôi Thánh vực ngưỡng nhớ Thần công của các đấng đã tạo nên cái văn hóa Hán Nôm cho tôi học hỏi.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867990503269339&set=a.711656898902701.1073741835.100001751923330&type=3&theater&notif_t=photo_reply
Bức hoành hình Kệ án cách điệu giữa có Lò hương đang phảng phất, hai bên là hoa quả điểm trang. Phía trái là lời thơ tán viết hành thảo với dấu triện đôi (không đọc rõ) và dấu lá đề cách điệu. Không rõ địa chỉ chùa nào.

Hương trung giới định thử thời phần
Hoa thảo phân phương tức tự trần
Đăng tâm bất muội thường viên giác
Trà vị vô trần mỗi chính chân

Hương thơm Giới Định đốt lò này
Lại thêm hoa cỏ phô bày tốt tươi
Viên Giác lòng rạng đèn soi
Vô trần trà vị mỗi mùi chính chân
                                                    Deutschland đầu đông 2015. Nam Kim Nguyễn tử phiên / dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét