Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Chế Khắc Bia Hậu 制刻碑后(Bia chữ Nôm làng Phùng Thôn, tổng Thạch Xá, huyện Thạch Thất.)


Bia chữ Nôm làng Phùng Thôn, tổng Thạch Xá, huyện Thạch Thất.

Nguyên văn và ảnh thác bản copy theo nguồn của bạn bè trên Facebook (https://www.facebook.com/hoa.thien.37?fref=ts)

Xin được đăng lại vào Blog theo bản dịch của Thiên Hỏa như sau:
CHẾ KHẮC BIA HẬU
Hoàng triều Bảo Đại Mậu Dần, thập tam niên, bát nguyệt, nhị thập nhật. Tức là ngày mười ba tháng mười năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tây. Tên tôi là Tạ Thị Tỉnh ở làng Ngô Tề, tổng Hoàng Xá, phủ Quốc Oai, lấy chồng là Phùng Khắc Bảo ở làng Phùng Thôn, tổng Thạch Xá, huyện Thạch Thất.

 Làm lời lập bia như sau này:
Duyên, vợ chồng tôi vốn dĩ thực thà, giữ bề lương thiện, chăm việc gia đình, làm ăn tằn tiện. Tu tạo năm gian nhà ngói, hiền lành Trời giúp công cho; cấy cầy sáu mẫu ruộng tư, xuất nhập năm thừa chi biện. Chỉ hiềm nỗi sinh con bề gái, nghĩ làm sao cho phương tiện mai sau. Chẳng gì hơn mua hậu tạc bia, thế mới được lưu truyền vĩnh viễn. Gặp trong xóm xây đường chữa điếm, bầu hậu bầu trùm, vợ chồng tôi gắng sức cố công, xuất tiền xuất ruộng. Trước thì vợ chồng tôi mua hậu cho ông bà cha mẹ, sau mua hậu tám giáp bốn xóm cho bản thân, về sau còn cho Trưởng và cho con gái. Phần nào phần ấy, để mắt trông thấy cho bõ lúc khuya sớm ân cần, công lao khó nhọc. Tôi thiết tưởng chồng tôi công việc xong rồi, yên vui tấc dạ, năm năm càng mạnh khỏe, tuổi thọ lại thêm cao. Nào ngờ vừa đến năm sau, mồng mười tháng Giêng quy hóa. Nay tôi chế khắc phụng thờ, hậu còn thì bia còn, bia còn thì danh truyền mãi mãi. Để khiến cho người sau lên nhà này, ngắm bia này, ai cũng xưng tụng vô cùng. Tư, lập bia từ. Còn như ông bà cha mẹ chồng, mộ táng, húy kỵ, ngày tháng và tiền ruộng mua hậu, kể ở sau này:
- Gửi giỗ hậu giáp Tây Nhị, ruộng một sào bốn thước cho ông bố chồng là Phùng Khắc Nhiễm, hiệu Phúc Trọng, giỗ mùng ba tháng một, táng Cửa Á xứ. Cung thỉnh bà Từ lệnh phối hưởng. Còn lễ giỗ và kính Trưởng bao nhiêu, đã có ở trong đơn hậu.
- Gửi giỗ hậu tám giáp: Đông Nhất, Đông Nhị, Đông Tam, Tây Nhất, Tây Nhị, Tây Tam, Tây Tứ, Tây Tân; bốn xóm phe Đồng Cả, phe Nhị, phe Tư, ruộng hai mẫu sáu sào, ngân một trăm hai mươi đồng bạc để giỗ chồng là Phùng Khắc Bảo hiệu Phúc Hóa, ngày mùng mười tháng Giêng, và tôi Tạ Thị Tỉnh, hiệu Từ Cấp, giỗ ….

Bao nhiêu lễ vật đã có ở trong đơn hậu. Đến như kính biếu thì bốn giáp Đông với xóm Đồng Cả, phe Tư kính Trưởng nam Phùng Khắc Ngôn. Bốn giáp Tây với phe Nhị, phe Tam Trưởng nữ Phùng Thị Trân.
- Hứa Trưởng nam Phùng Khắc Ngôn nhà ngói năm gian tại phe Tư, điền nhất mẫu nhị sào để hương đăng tết giỗ quanh năm. Hứa con gái Phùng Thị Trân điền nhất mẫu để theo Trưởng tết giỗ về sau.

                                                                                    NGUỒN PHIÊN ÂM: THIÊN HỎA https://www.facebook.com/hoa.thien.37?fref=ts

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét