Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Di sản Hán Nôm/ THỤ GIỚI PHÚC受介福

Bức Hoành phi  giát vàng nét chữ rất đẹp trên Status của người bạn.
Không rõ niên đại / địa danh.
Nguyên văn:
受介福
THỤ GIỚI PHÚC.
Nghĩa là:
(Mong) cầu được phúc lớn. 
Theo điển chữ Quẻ Tấn trong Kinh Dịch:
受兹介福于其王母. Thụ tư giới phúc vu kì vương mẫu
, và bài Sở Tư, phần Tiểu Nhã trong Kinh Thi/诗·小雅·楚茨:
“报以介福,万寿无疆 Báo dĩ giới phúc, vạn thọ vô cương
Giới phúc ở đây cũng hiểu như là Đại Phúc大福, Cảnh Phúc景福 vậy. Mang nghĩa phước hạnh to lớn từ trời.

2 nhận xét:

  1. Bức này ở đền Hát Môn, Phúc Thọ thờ Hai Bà Trưng nên có yếu tố mẫu :)

    Trả lờiXóa
  2. Yếu tố mẫu la gi thế? Phân tích thêm đi

    Trả lờiXóa