Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Giao tiếp cơ bản trong tiếng Việt . VU DUYEN

Giao tiếp cơ bn trong tiếng Vit
Xưa nay người Vit mình t nhn mình hơn người Tây cái là mình rt thân thin, tình cm, đc bit là gia đình thì không ch quan trng gia đình ht nhân, mà còn rt quan tâm ti dòng tc, bà con li xóm. Trong tâm lý ca người mình, bn đi Tây hay đi loi là ra nước ngoài, đu thiếu s tình cm vi xóm làng c. Và cũng có nghĩa là, đáng lý, phi có mt vài ông Tây nào đó, ti x mình, ngm người mình mà hc tp ly điu hay l phi v tuyên truyn cho dân h phi xem trng các mi quan h xung quanh mình hơn mi phi. Tht là... đã kém còn không chu hc hi.
Người mình thân thin t quan nim cá nhân, tp th thân thin đi.
Mt đa bé chào đi, và t by gi nó được bao bc trong tình yêu ca gia đình, ca cô dì chú bác, cng đng làng xóm. Nhc nh nó hàng ngày là phi chăm ch hc thành tài, đi làm ông n bà kia cho đ kh, mà chn ngh thì cũng phi sáng d mà chn cái ngh nào, va d xin vic, va nhàn, va kiếm được nhiu tin, còn mà ly v g chng, còn mà xe đp, nhà đp, ra đường cho b m h hàng n mt n mày. Cái đa bé y, theo logic đnh hướng y, ln lên, nhưng nếu nó làm được thế tht thì tt quá, mà không làm được thế thì cũng không quan trng lm bng vic, tt nghip xong là con trai thì phi có bn gái, mà con gái thì phi có bn trai đ xin vic xong xuôi là ly nhau. Như thế, mi hp vi l phi ca xã hi. Không ch c nhà, mà c làng hoan h y ch. Zi ơi, nhưng có vài đa li c không chu có người yêu, mà không có người yêu thì làm quái sao, yêu đi mt đa nào đy, ly chng v đi cho nó bng con nhà hàng xóm mi đúng ch. Đúng là già kén kn hom, cái bn kén quá y là phi ế, cho chết. ri li còn đp na, li còn đi đây đi đó na thì càng trm trng, ti sao nó không biết xu h vi cái s ế ca mình mà lo lng đi, li c tưng tng như là oách lm không bng. B m nó, đúng là đáng lý đ ra đu ăn cho mát rut, ch đ my đa con ln đu mà ch chu thành thân tht là đáng đau đu, đau tim.
thì như con nhà người ta đy, tt nghip cái cưới ri, mà r/dâu còn giàu, còn oách ch. Đã thế li còn đám cưới sang trng linh đình, tha ma ra thì đúng là c thôn bn phi chăm chú đ mà chúc phúc cho h. Ô nhưng mà xã hi vn t cho mình là thân thin, tình cm y, quan trng chuyn nam n th th bt tương thân y, cô dì chú bác làng xóm láng ging li không th ngng quan tâm ti vic, sao đám cưới ri mà chưa có cha, phi có cha trước mi hp l ch. Ai ch mong cháu mong con, thi này thoáng hơn xưa nhiu ri bn tr con . C vô tư đi.
Nhưng mà thôi cưới to cưới bé gì thì ch là cưới. Mà, úi sùi hay linh đình thì cũng là cái đám c, b cáo cho bàn dân biết là 2 đa đy v cùng vi nhau ri. Nhưng sao mãi chưa có cha, bn này 1 là tt, mà không có 2 đâu, chc chn là 1, tt ri. Cũng vì cái s tt y, mà b m hin nhiên là phi đau đu, nhc óc, phi nghĩ mi phương cách cu vãn hnh phúc ca con cái mi phi, nht là trong vic gii thích vi xóm làng, ti sao con tôi chưa đ. Làng xóm đau đu vì ln nào gp cũng mt cái b dng chn chu, không ra dáng điu ca người đã có gia đình gì c, có gia đình ri là bng to, đ, v phi lùm xùm, chng phi chng chc lên trông cho nó ging người trưởng thành ch li.
Bn mà có con ri í, thì lo mà kiếm tin xây cái nhà to vào, người ta nhìn vào còn thy là v chng không vô dng. Con cái nhà nước quy đnh đ hai, nên cái bn đ 1 con í, là bn có vn đ nng. Ti sao li là 1 đa! Mt đa thì nh nó có mnh h gì thì b m bu víu vào ai? Nên không th sinh 1, ít nht phi là 2 tr lên. Ôi, nhưng xong hai đa ri mà vn gái c thì đi Cô Lu. Đúng là bn đ ngu, làm sao li đ toàn th tt ch được cái nước m gì thế. B kh, nhc chưa, t gi chng đi đâu biết giúc mt vào đâu, ngi mâm dưới mà cúi mt nhá. Liu hn c mà đ thêm đi, không thì tai tiếng cho c gia đình là đ không biết đ. Bn có hai con, có nếp có t ri í gì. Nhà to chưa? Đi xe gì? Mà con cái hc gii không? Đ trường gì? Ôi zi, đ trường gì mà ch là đi hc, đi khái là con cái được lên thành ph hc hành là mng ri. Nhưng mà bao gi nó tt nghip, có kiếm được vic nhàn ri nhiu tin không, ly v ly chng giàu không, cưới to không, trước cưới có cha không, có đ được không, đ my con, trai hay gái, con cái chúng nó hc trường gì.... mi là quan trng y ch...
Đy là phn quan nim, còn vic giao tiếp mi th hin được hết s thân thin, ch cái bn Tây sáo rng sut ngày hi:
- Bn khe không?
- Khe, còn bn?
- Mình khe, cám ơn bn!
Đúng là sáo rng và v vn. Hi thăm gì nht tot như vy, ch trách b người ta chê là không tình cm là phi ri. VN mình là phi hi nhng th thiết thc và tình cm hơn, bao nhiêu tui? lương bao nhiêu? V chng chưa? Con chưa? Trai hay gái? Nhà chưa? Xe chưa? Hoc thông gia có giàu không chng hn. Thiết thc và rt giàu tình cm. Nhưng mà, các bn tr . Chúng mình hc tiếng Anh t năm lp 6 nh, (các em nh bây gi hc t mu giáo sao í), mà mãi mãi đng li ch nh được my câu sáo rng trên ca h.
Đ ri, may quá nếu gp nhau vi bn bè quc tế, chúng ta biết hi h:
How are you?
I’m fine, thank you, and you?
I’m fine, thanks!
Cũng may vì thế mình không đ tiếng Anh đ hi h, mày bao nhiêu tui, ly v/chng chưa, có con chưa, trai hay gái, my đa ri, lương mày bao nhiêu... Nhưng cũng vì thế mà mình li ch hi ta, 10 ln gp mt cô 30 chưa chng bn s hi nguyên mt câu: Mày sp có tin vui chưa/ mày sp ly chng chưa? Hay đi loi như vy. Mt câu hi chng đáng gì, nhưng n đng sau mt quan nim mun ra rói h, ti sao bng này tui không kiếm được thng/ đa t tế đ mà ly đi, li còn tưởng mình hoành tráng à..... abcz. Hay hi mt v chng tr: lương bao nhiêu, đ chưa? My đa ri? Toàn con gái à, thôi gi gái trai cũng đu được mà, xây nhà to chưa... abcz. Nhng câu y ý n là: Lương mày thp thế (đúng là loi kém ci)/ hay cao thế ?(cao thì làm cái quái gì, chc li b bch hay gian ln này n vi sếp thôi) tt ri í gì? i đ ngu toàn con gái, khiếp kém ci mãi chưa mua được nhà... abcz.
Các bn tr như mình , xem film nhiu tp Hàn Quc, Đài Loan nhiu quá ri, mà toàn xem trai xinh gái đp, cnh khóc lóc tương tư, đi món đi. Xem film M, Âu thì ngoài các cnh quay hoành tráng, din viên body chun ra thì xem c li thoi ca h đi, hay suy ngm v cái s đi mà h mun biu đt đi. Nó thường là gin đơn lm. Cuc đi my chc năm không lê thê như film truyn hình n Đ, nó chp nhoáng và nhanh như film hành đng ca M cơ. Hưởng đi, chn cái mà tn hưởng. Đi chơi nhà người thân hi h có khe không? Hn my thng/ đa bn đi café đi, hi nó khe không, đi vui không, và sp ti mun làm gì đó hay ho hay du lch đâu không y. Thôi hi nó my câu cũ mèm trong lũy tre làng ca nhng b film kinh đin ca đin nh mình ngày xưa na. Nó s rt vui, và bn cũng rt vui. Bi, v con, tin tài, danh vng đu là phước phn ca người ta, hay d người ta chu mà đâu ti lượt bn lo dùm. Mà, đi thì có cái gì quan trng hơn là sc khe và nim vui đúng không nh?
Hay là mình o tưởng?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét