Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Biển gỗ nhà ông Nguyễn Văn Tiền, thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Ảnh sưu tầm 2005

Biển gỗ nhà ông Nguyễn Văn Tiền, thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Ảnh sưu tầm 2005

Công danh đại tiểu,
Thiên dĩ an bài liễu.
Hà dụng bách ban kế xảo,
Vinh hưu hữu nhục hưu.
Duy khai tiên tạ tảo,
Thử lí nhân tri thiểu.
Vạn sự toán lai do
Mệnh thính tự nhiên chân cá hảo
(dấu: Mãn đường; Hòa khí; Nghi nhân)
Ngẫu thí bút
Công danh lớn bé trên đời,
An bài trước đã có trời định trên
Trăm phương kế xảo đâu phiền
Vinh kia đã có nhục liền kết theo
Như hoa thắm sớm tàn chiều
Trần gian ít kẻ hiểu điều này đây
Muôn việc nguồn góc xưa nay
Tự nhiên số mệnh là hay nhất đời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét