Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Thầy Thuốc Giỏi

Chuyện Lương Y.
Ai cũng thích nói chuyện ma quỷ, nhưng gặp ma quỷ thật thì chưa ai gặp. Nhưng khi có ma quỷ thật núp trong hình bóng đức hạnh của con người thì ai cũng bảo đó là con người thật. Nên nói chuyện hồn ma quỷ quái có lẽ câu khách hơn là nói đạo đức nhân nghĩa. Nhớ câu chuyện Tiếu lâm xưa: Ngày nọ Thái tử của Diêm vương bị ốm nặng ... sắp không qua khỏi. Diêm vương sai Quỷ sứ lên Dương thế tìm thầy lang giỏi về chữa bệnh. Khi đi Diêm vương dặn đến nhà Thầy lang nào thấy nhiều ma đứng ở cửa thì đừng có mời, phải vào nhà nào ở cửa có ít ma thôi, không có ma là thầy giỏi. Quỷ sứ đi khắp Dương gian nhưng nhà Thầy lang nào cũng chật ma đứng cửa. Cuối chiều mới tìm được 1 nhà có mỗi 1 con ma. Quỷ sứ mừng rỡ mời người đó đi chữa bệnh. Diêm vương gặp được Thầy lang giỏi mừng lắm hỏi thăm: nhà ngươi đã chữa được bao nhiêu bệnh nhân rồi? Thầy lang sợ sệt: Bẩm Hoàng thượng, tôi mới chữa được cho có 1 người thôi ạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét