Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Di sản Hán Nôm (tiếp theo)

Nguồn Facebook của anh bạn đồng khoa Già Ngu.
Bác Già Ngu phiên niên đại: Việt Nam dân chủ cộng hòa
Cụ Trường Phong phiên khởi cú: Sáng nghiệp toàn bằng âm đức sinh.
Đọc cả bài còn mấy chữ tôi ngờ ngợ. Xin cứ tạm bừa bãi 1 tí có gì thì xin sửa sau。 Những chữ màu đỏ là chưa dám chắc nên chỉ mong để tham khảo thôi:
Việt Nam dân chủ cộng hòa
Sáng nghiệp toàn bằng âm đức sinh.
Y nhiên kế thuật khắc gia thanh
Ẩm hòa thực đức dư khương đáo
Tích thiện tồn nhân thái vận hanh
Ngọc thụ cố chi Nam Phố mậu
Bích đào thiên tuế Bắc Đường vinh
Cúc tùng thương kính khan tôn tử
Đẳng thưởng niên hoa hưởng thái bình
Bính tuất niên nhất dương nguyệt
Tạm dịch:
Thời Việt Nam dân chủ cộng hòa
Mở nghiệp đều nhờ âm đức sinh,
Từ xưa Nho nghiệp nối gia thanh.
Đức - Hòa ăn ở thừa phúc đến,
Góp Thiện vun Nhân vận thái hanh.
Cây ngọc cành bền tươi Nam Phố,
Bắc đường nghìn tuổi vẻ đào xanh.
Cúc tùng hai lối coi con cháu,
Tuổi hoa trời thưởng hưởng thái bình
Tháng nhất dương (5), năm Bính Tuất (1946)
                                                   Kim Vô Điểm phiên -dịch
Chú thích:
Đây là bức cuốn thư có nội dung mừng thọ người cao tuổi. 
1.Âm đức: ví đức độ của tiền nhân để lại phù trợ cho con cháu. Hay còn gọi là đức hạnh được gieo mầm từ kiếp trước.
2.Nho nghiệp: dịch từ 2 chữ Kế-Thuật. Ý nói nghiệp Nho học của Khổng tử, chỉ chuyên về đường giáo dục, kế đức của đời trước - thuật nghiệp cho đời sau.
3.Nam Phố, Bắc đường: đều là danh từ để chỉ nơi-chốn chung chung. Ý nói là nơi làng xóm, hàng ngõ, trong nhà vậy thôi.
4. Cúc tùng hai lối: là nói cảnh già, con cháu quây quần, điền viên vui vẻ cảnh quê thanh nhàn. Dùng từ của Đào Uyên Minh đời Tấn trong bài Quy khứ lai từ.
5.Nhất dương nguyệt: nói là khi khí dương mới sơ động theo lịch pháp của Dịch học. Nông lịch thì gọi tháng 5 là tháng Nhất dương, vì đang đầu hè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét