Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Một bài thơ Nôm đề Động Hinh Bồng - Hương SơnTrán bia:BỒNG LAI TIÊN CẢNH
Vịnh động Hinh Bồng
Ngự đỉnh non thiêng tuyệt bụi hồng,
Phong quang thứ nhất cảnh Hinh Bồng.
Tiên chơi phật giáng lưu thần tích,
Vượn hót (?)oanh ca quyện gió thông.
Binh hỏa còn in nơi động phủ,
Lở bồi vẫn vững đối non sông.
Văn chương linh khí trong trời đất,
Thiện tín muôn phương tới kỉ công.
CHẤP BÚT: thượng tọa Thích viên Thạnh. 


Không rõ niên đại cùng thân thế tác giả. Cũng là một bài thơ đề vịnh thắng tích Hương Sơn – Hinh Bồng. Được bạn bè chia sẻ trên Facebook, copy lại để lưu ở trang nhà cho cái Cổ học của ta dù gì thì dù cũng được yêu thích quan tâm. Có câu thứ 7 đúng phải đọc là: Một vầng linh khí trong trời đất. Không hiểu thế nào mà tôi đọc nhầm thành : Văn chương linh khí trong trời đất. (Ngẫm thấy mình nhiều khi đọc nhầm mà nghĩa cũng hay hay, nên cứ để nguyên mà chú thích cho ... nó vui.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét