Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Kinh Thánh Tân - Cựu Ước (Tiếng Việt)

Đọc hiểu lời Chúa. Đăng lên để tiện cho ôn đọc suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày. File nặng quá phải qua dropbox.
Đường dẫn PDF:
https://www.dropbox.com/s/x9emri1ggrec99j/Kinh%20Thanh%20_Vn%20Bible_.pdf

DOC:
https://www.dropbox.com/s/51ryzo6qra5r4cj/Kinh%20Thanh%20%28Vn%20Bible%29.doc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét