Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Dương Lâm/Bắc Kỳ châu quận canh hoán phân hợp phú楊林、北圻州郡更換分合賦。VHB283

Tiếp theo bài Thay đổi địa dư Bắc Kỳ - Hoài cảm của một nhà Nho
http://yeuhannom.blogspot.de/2013/12/thay-oi-ia-du-bac-ky-hoai-cam-cua-1-nha.html
Chúng tôi đã giới thiệu bản dịch của Nghiêm Thị Thanh Huyền- Nguyễn Đức Toàn. 
Nay có điều kiện chúng tôi công bố nguyên văn ảnh chụp Bắc Kỳ châu quận canh hoán phân hợp phú của nhà Nho Dương Lâm. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét