Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Thôi rượu 止酒 / Thơ Đào Tiềm/ Dịch Trần Trọng Dương(sưu tầm)

Facebook Trần Trọng Dương
Bài này Trần Trọng Dương dịch rất hay, hợp ý tôi. Nhưng đề giới thiệu tiêu đề tôi thích dùng từ Thôi Rượu hơn. 
Dừng
Đời ta dừng chốn phồn hoa
Tiêu dao thảng thích chăng là dừng đâu
Bóng cây dừng ở mái đầu
Cửa sài dừng được chân nào loanh quanh
Mùi ngon dừng vị rau lành
Niềm vui dừng ở trẻ ranh trong nhà
Bình minh dừng thú rượu trà
Đời mà dừng rượu khiến ta phiền lòng
Dừng thì đêm thức chong chong
Dừng thì sáng dậy chẳng mong cất đầu
Ngày nào cũng muốn dừng mau
Dừng thôi khí huyết lại đau mấy lần
Dừng rồi vui bớt mấy phân
Biết rằng dừng được thì thân sẽ cường
Dừng được là chuyện thiện lương
Hôm nay dừng được tuyệt đường say sưa
Từ đây dừng hẳn xin chừa
Dừng bên mép nước lưa thưa dâu ngàn
Thanh xuân dừng giữa dung nhan
Ngàn năm dừng lại trên ngàn vạn năm.
Trần Trọng Dương dịch
止酒
居止次城邑,
逍遥自閒止。
坐止高蔭下,
步止蓽門里。
好味止園葵,
大歡止稚子。
平生不止酒,
止酒情無喜。
暮止不安寖,
晨止不能起;
日日欲止之,
营衞止不理。
徒知止不樂,
未知止利己;
始覺止爲善,
今朝真止矣!
從此一止去,
將止扶桑涘。
清顏止宿容,
奚止千萬祀。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét