Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Nhân vật chí 人物志

Trần Văn Giáp/ Lược truyện các tác gia Việt Nam/ TẬP I/ CHƯƠNG I CÁC SÁCH THAM KHẢO I- SỬ CHÍ
12. Nhân vật chí 人物志
1 tập. Sách chép tay, không có tên tác giả, không có số quyển, 142 tờ, giấy lệnh hội(khổ 32x 22), đóng thành 1 tập, không có tựa bạt, mục lục. Ký hiệu A.573.
Nội dung:
Sách không có tựa, bạt, mục lục, không thể biết tác giả là ai. Sách chép chuyện 1 số danh nhân Việt nam, ghi tên sau đây, chép khá kỹ, nghiên cứu khá sâu rộng. Mỗi vị có chép gốc tích, quê quán, sự nghiệp, văn chương. Phẩm bình về văn có ghi 1 số thơ văn có tiếng của từng vị. Ngoài ra còn trích đăng 1 số văn hay có liên quan đến vị ấy, và đôi khi có lời phê bình của tác giả vô danh viết sách này.
Tên 1 số danh nhân có truyện trong sách:
Lý ông Trọng 1-2
Khương công Phụ 2 – 4
Nguyễn Nộn 4
Mạc Đĩnh Chi 4-9
Chu An 9-32
Trần Đăng Nguyên 32 -33
Lê tuấn Mậu 33 -34
Ngô Hoán 34 -35
Nguyễn Thái Bạt 35-36
Hoàng Tá Minh 36
Trương Phu Thuyết 36
Trần Khắc Chung 36 – 37
Hàn Thuyên 37
Đặng Công Chất 37
Trần Văn Trứ 37-38
Nguyễn Xí 38-42
Nguyễn Cảnh Huy 42-48
Phùng Khắc Khoan 48-59
Phạm Đình Trọng 59 – 41
Lê Phú Thứ 91 – 108
Lê quý Đôn 109 – 129
Phụ lục: Bảo triện Hoàng giáp Trần tiên sinh (Trần Danh Án), Huấn tử thiên; Hoài bão Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo) hành trạng, Truyện Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Quý Đức, Hoàng Danh Cần.

Sách này tốt, sách tuy không đề tên tác giả, nhưng xem kỹ ta nhận thấy sách Nhân Vật chí này biên soạn về đời Thiệu trị, Tự Đức (khoảng cuối thế kỷ thứ 19). Sách chép ghi cẩn thận, nhưng người sao chép học kém, nên nhiều chữ viết sai lầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét