Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ

芙蓉樓送辛漸 

寒雨連江夜入 
平明送客楚山孤 
洛陽親友如相問
一片冰心在玉壺

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô
Bình minh tống khách Sở sơn cô
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ

Bài này hay, của Vương Xương Linh, được nghe từ Lâm Khang chủ nhân ngâm cho khi mới vào cơ quan. Mình vốn không thuộc nhiều thơ Đường nhưng nghe 1 lần đã thuộc ngay, nhiều hôm cứ man mác câu Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ. Thật là thiên cổ giai cú. Nhớ quê xa, mong bạn hữu, không được cùng thỏa cái chí ưu du nơi rừng Nho, vực thánh. Cùng đồng chí lâm sơn đăng thủy. Đưa cái mạch đạo quanh mình bừng ra với xung quanh. Cố giữ lòng nơi đất khách, dù đời chìm nổi thăng trầm. Lâu dần có lẽ chỉ chìm thôi mà không nổi được nữa lại nhớ câu  Nhất phíên băng tâm tại ngọc hồ. Sert trên IT thấy nhiều bản dịch quá, bản nào cũng hay. Mình cũng đua ra mấy vầnchả dám sánh với Cao nhân nhưng cũng vui cái thú Hàn mặc. Hoa Sơn trang đưa các bản như thế này:
Bản dịch của Trần Trọng Kim-- 
Lầu Phù Dung tiễn Tân Tiệm 
Đang đêm mưa lạnh vào Ngô, 
Sáng ngày đưa khách, núi cô trập trùng. 
Lạc Dương bầu bạn hỏi cùng, 
Băng tâm một mảnh ở trong ngọc hồ. 

--Bản dịch của Tương Như-- 
Mưa lạnh tràn sông đêm đến Ngô 
Sáng ra tiễn khách núi buồn trơ 
Lạc Dương nếu có người thân hỏi 
Một mảnh lòng băng tại ngọc hồ. 

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu-- 
Về Ngô sông lạnh tối mưa rơi 
Tiễn khách rạng ngày núi Sở côi. 
Bằng hữu Lạc Dương thương tưởng hỏi 
Ngọc hồ băng giá cõi lòng tôi. 

--Bản dịch của Anh Nguyên-- 
Tiễn đưa Tân-Tiệm rời lầu Phù-Dung 
Các sông mưa, tối vào Ngô, 
Sáng đưa khách, núi Sở cô quạnh buồn. 
Lạc-Dương, bạn hỏi. - Vẫn thường, 
Ở trong bầu ngọc, tuyết sương tấm lòng... 

--Bản dịch của Nguyễn Minh-- 
Đến đất Ngô đêm mưa sông lạnh 
Sáng hôm sau tiễn khách non côi 
Lạc Dương bạn hỏi về tôi 
Tâm như băng tuyết ở nơi ngọc bình 

--Bản dịch của Trần Trọng San-- 
Mưa lạnh sông đêm vào đất Ngô, 
Sáng đưa tiễn khách, núi chơ vơ. 
Lạc-Dương nếu có ai thăm hỏi, 
- Một mảnh lòng băng ở ngọc hồ. 

--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu-- 
Mưa lạnh đầy sông, tối đến Ngô 
Sớm mai đưa khách, núi đơn cô. 
Lạc Dương bè bạn như thăm hỏi, 
- Một tấm lòng băng đáy ngọc hồ. 

--Bản dịch của Huyền Thanh Lữ-- 
Mưa lạnh liên miên đêm đến hồ, 
Sáng ra tiễn khách non Sở cô. 
Lạc Dương bè bạn như toan hỏi, 
Một mảnh lòng băng tựa ngọc hồ. 

--Bản dịch của Ái Cầm-- 
Mưa lạnh đêm vào bến sông Ngô 
Non cô quanh tiễn khách tinh mơ 
Lạc Dương chốn cũ ai thăm hỏi 
Trọn tấm lòng băng tựa Ngọc Hồ 

--Bản dịch của Trần Minh Tú-- 
Đêm Ngô, mưa lạnh tràn sông 
Sớm mai núi Sở, buồn không nỡ dời 
Lạc Dương, nhắn hộ mấy lời 
Rằng, trong hồ ngọc vẫn ngời lòng băng 

Cả bản tiếng Anh nữa
-- English Version -- 
Wang Changling 
Parting with Hsin Chien 
With this cold night-rain hiding the river, you have come into Wu. 
In the level dawn, all alone, you will be starting for the mountains of Ch\'u. 
Answer, if they ask of me at Lo-yang: 
One-hearted as ice in a crystal vase. 

. Mình cũng dịch thử như thế này:
Suốt đêm mưa lạnh vào Ngô
Bình minh đất Sở non cô tiễn người
Lạc Dương bạn hữu những ai
Thưa rằng bầu ngọc vẫn hoài lòng băng

Gửi chừng bè bạn quê xa,
Lòng tôi vẫn giữ như là lòng băng
Để cho chìm nổi mấy từng
Vẫn câu thiên đạo giắt lưng vốn nhà


2 nhận xét:

 1. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
  Đáo xứ nhân giai thức tính danh!

  Trả lờiXóa
 2. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
  Thiên hạ hà nhân bất thức quân
  Câu ấy là dành cho ai, chứ người như Tiểu Thanh, may cả đời mà có Tố Như vịnh cho tuyệt cú Ba trăm năm ....

  Trả lờiXóa