Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Đồ thờ tự nơi quê nhà Thuận Hòa, Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ AN


Xem nguyên văn chữ Hán ở http://yeuhannom.blogspot.de/2013/06/loi-tua-gia-pha-ho-nguyen-thuan-hoa-nam.html


Qua điệt gia tường bằng tích thiện
Cơ cừu thế nghiệp tịch di mưu
Giống như dưa tiếp, thêm điềm lành nhờ tích thiện
Nghiệp nhà áo gấm, nối đời còn có ơn xưa

Nhiêu cầm thư lạc thú
Thưởng sơn thủy thanh âm
Thừa vui đàn với sách
Thưởng âm nhạc non sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét