Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

In einem Boot sitzen ¬ Cùng Hội Cùng Thuyền(Deutsche Sprichtwort)


In einem Boot sitzen ­ Cùng Hội Cùng Thuyền

Wer war nicht schon einmal in einer schwierigen Lage? Gut, wenn man dann
nicht alleine ist. Denn wenn die anderen dieselben Ziele und Interessen haben,
findet man zusammen bestimmt eine Lösung.

Ai mà chẳng 1 lần trong lúc khó khăn? Tốt, khi người ta không cô đơn 1 mình. Rồi cùng ai đó có chung 1 mục tiêu, 1 mối quan tâm, người ta sẽ tìm được giải pháp thích hợp

 

In einem Boot sitzen
Alex und Daniel haben nächste Woche eine wichtige Prüfung. Wenn sie diese Prüfung nicht
bestehen, dürfen sie nicht weiter an der Universität bleiben. Und der Professor ist nicht sehr
rücksichtsvoll: Er macht die Prüfungen gerne sehr schwer, damit viele Studenten sie nicht
bestehen. Alex und Daniel sind deshalb sehr nervös, sie wollen die Prüfung unbedingt
schaffen. „Sollen wir zusammen lernen?“, fragt Alex. „Besser nicht“, antwortet Daniel, „ich
lerne lieber alleine. Dann kann ich mich besser konzentrieren.“ Aber Alex will nicht alleine
lernen. Er sagt: „Lass uns zusammenarbeiten! Wir sitzen doch in einem Boot. Wir können
bestimmt voneinander lernen.“ Daniel denkt nach. „Vielleicht hast du recht“, sagt er, „zu
zweit sieht man mehr als allein.“ Und tatsächlich: Die beiden lernen viel voneinander.
Hoffentlich reicht das auch für die Prüfung!
www.dw.com/dassagtmanso
 Deutsche Welle
 
Cùng hội cùng thuyền
Alex và Daniel tuần sau sẽ có 1 kỳ thi quan trọng. Nếu cuộc thi đó không đạt, họ sẽ không được phép học tiếp ở Đại học. Giáo sư thì không được ân cần cho lắm: Ông ý sẽ làm cho kỳ thi khó thêm, và nhiều sinh viên sẽ không trụ được. Alex và Daniel do đó rất chi là căng thẳng, họ nhất định phải qua kỳ thi này. “Chúng mình có nên học chung với nhau không?” Alex hỏi. “Chẳng tốt hơn đâu” Daniel trả lời, “Mình thích học 1 mình. Vì mình có thế tập trung hơn”. Nhưng Alex không thích học đơn độc. Cậu ta nói: “Chúng ta nên học chung với nhau! Cùng hội cùng thuyền mà. Chúng mình có thể học hỏi lẫn nhau.” Daniel suy nghĩ”Có lẽ anh ta đúng”, cậu ta nói “2 thì bao giờ cũng hơn 1”. Thêm nữa, cả hai có thể học lẫn nhau. Và kỳ thi đó gặt hái nhiều hi vọng.
www.dw.com/dassagtmanso
Deutsche Welle
 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét