Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

250 Câu hỏi bài tập định hướng Lịch sử-Văn hóa-Chính trị Đức cho người nước ngoài

Bài tập và câu hỏi lớp Định hướng Văn hóa-Lịch sử-Chính trị Đức cho người nước ngoài (Leipzig/2012)
https://www.dropbox.com/s/0ah9io7qbz22h97/orient-abschlusstest.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét