Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Bài thơ Nôm đề tặng của Án sát Thái Bình Mai Toàn Xuân trên cổ vật (1)


Phiên âm:
Cũng bề thành thị cũng lâm tuyền,
Bực thượng lưu thêm được bạn hiền.
Lan ngọc vốn chung cành Mộ Trạch,
Hào hoa sớm dậy tiếng Long Biên.
Chân từng trải đất vùng âu lục,
Lưỡi đã vang trời thuở nghị viên.
Hưởng phúc tự do nay dễ mấy,
Cõi trần riêng bác thú thần tiên.
Bảo Đại nhị niên thu, Hồng lô tự khanh Thái Bình Án sát sứ Song Tiên Mai Toàn Xuân trang phụng. ( mùa thu năm Bảo Đại 2 (1927), Hồng lô tự khanh Án sát tỉnh Thái Bình là Song Tiên Mai- Toàn Xuân trang trọng viết)
Hoài An - Nguyễn Văn Thanh phiên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét