Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Đền Tiết Nghĩa thờ bà Phan Thị Thuấn-Phu nhân tướng quân Ngô Phúc Hoàn tại Thúy Ái, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Di tích nêu gương đức hạnh truyền thống cần được gìn giữ

 Bia sắc tứ của vua Tự Đức
 Ông Nguyễn Văn Thanh-Cán bộ Viện nghiên cứu Hán Nôm đang tác nghiệp in thác bản bia Sắc tứ
 Thác bản chụp lần 1
 Thác bản chụp lần 2
PGS.TS Ngô Đức Thọ - con cháu dòng họ Ngô của Tướng quân Ngô Phúc Hoàn (bên trái bia Sắc tứ)
NCS.Ths Nguyễn Đức Toàn (bên phải)
過翠靄節義祠懷古
節義最高名
綱常立萬古
死戰君能忠
損生妾是婦
國典多褒揚
鄉人自敬慕
珥河水長流
翠雲日向暮
阮文理/ 東溪詩集 A.1873(q2.31b)

Qua đền Tiết Nghĩa ở Thúy Ái hoài cổ
Tiết nghĩa danh rất cao
Cương thường dựng vạn cổ
Tử chiến chàng trung quân
Quên sinh thiếp đạo vợ
Điển nước khen đã nhiều
Nhân dân rất kính mộ
Nhị thủy dòng trôi mãi
Mây biếc ánh chiều soi
           Nguyễn Văn Lý/ Đông Khê thi tập A.1873(q2.31b) Sưu tầm-dịch: Nguyễn Đức Toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét