Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Bài thơ trên bình cổ - Ngao bạng tương tranh, ngư ông thủ lợi

Bình cổ nhà ông Giang. Ông này toàn nhờ đọc không, từng bị bác Nhí từ chối, quay ra nhờ mình. Mình trẻ người non dạ thấy nói ngon ngọt cứ đọc tuốt. Nhưng nhờ có đó mà trình đọc cũng được nâng cấp. Trời định trời định.
Lại có lần lỡ để nhầm ảnh của khách, hóa ra chính khách cầm mang về. Nhục quá dịch công không cho nó mà lại phải xin lỗi. Hóa ra lắm kẻ đến tìm hiểu di sản mà cũng gian manh khốn nạn như thường.

江湖滿地一漁翁
鷺蚌相持總屬空
莫怪白頭輕得利
干戈今日尚爭雄

Giang hồ có một lão chài
Ngao cò tranh giữ chẳng ai chịu nhường
Lợi danh đầu bạc lạ thường
Tranh hùng chẳng biết chán chường đến nay

1 nhận xét:

  1. Trời đất mịt mù, lòng bảo dạ sẽ tìm blog này cho biết người biết mặt. Hôm nay search thử bác Google chữ "Minh đạo gia huấn," bác ấy bảo vào blog này mà đọc. ^^ đọc mấy cái đến tận cái "ngao cò" này thì ngậm ngọt để nghĩ ngao nghê...

    Trả lờiXóa