Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Ngự bút chúa Trịnh Sâm đề núi Vân Lỗi, Vân Hoàn, Nga Lĩnh, Thanh Hóa

Ngày xưa, năm đầu tiên đi sưu tầm được đi Nga Sơn, hôm thứ nhất đi với Đội Dân, được mỗi cái bia bé tý. Hôm sau đi với Thủ Hòa, Tài Nguyện vớ được cái bia vỡ mặt này. Thang thì yếu nhún nha nhún nhảy, bia thì cao đến hơn 2m. Mình nhẹ cân nhất được cử lên đánh. Hai vị ở dưới tiếp con lăn lên. Chữ nhà chúa có khác, đẹp quá. Mình nhìn phê tê mê luôn, muốn làm 2 phát mà điều kiện không cho phép. Bác Văn Xã thết đãi rất chu đáo. Chị em chúng tôi thì chưa lịch duyệt nên cư xử chưa được phải lễ, nghĩ cũng áy náy. Nhớ mãi. Nghe nói thợ làm đá cũng đục gần đến vách đá có bài thơ này, tiếc mà lo quá. Không biết khi nào có dịp về lại. 
Phiên âm:
Canh dần đông, dư bái yết sơn lăng, lộ kinh Nga Sơn chi Vân Lỗi. Sơn sắc ba quang tú lệ khả ái. Viên kinh chu đăng ngạn, chúc lãm nhất biến. Ngâm hứng bột sinh, vĩnh lưu vu thạch:
Danh thắng cao tiêu đệ nhất châu,
Sơn dung như đại thủy như du.
Bán phong vân động yêu huyền hạc,
Thiên trướng sa thinh hiệp bạch âu.
Tuyết kính tiều duyên ngoan thạch cước,
Tinh trình khách độ cấp than đầu. 
Bằng cao dục tận quan lạn hứng,
Bích lạc thương minh nhất sắc thâu.
Đại nguyên soái Tổng quốc chính, Sư thượng, Thượng phụ Duệ đoán, Văn công Vũ đức Tĩnh vương ngự bút.
Dịch nghĩa:
Mùa đông năm Canh dần(1770), ta bái yết Sơn lăng. Đường đi qua núi Vân Lỗi vùng Nga Sơn, cảnh núi non sông nước tú lệ đáng yêu, qua thuyền lên bờ, xa ngắm một lượt. Hứng ngâm vịnh vụt lên, nên lưu truyền vào vách đá:
Danh thắng nổi lên nhất cả vùng,
Hình non như vẽ, nước thung dung.
Động mây nửa cánh mời tiên hạc,
Bãi dài cò trắng cát mênh mông.
Đường tuyết lối tiều chân đá cứng,
Đường sao khách đến bến đông đông.
Lên cao thưởng hết tình sông nước,
Dòng biếc trời cao sắc thu không.
 Ngự bút của Đại nguyên soái Tổng quốc chính, Sư thượng, Thượng phụ Duệ đoán, Văn công Vũ đức Tĩnh vương ngự bút.
Khuyết Điểm Kim dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét