Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Thầy tôi đi tu

Việc tu Phật của mỗi người có khác nhau

           Xưa có một ông vua  hỏi một vị Lạt ma rằng:
          “Đệ tử luôn nguyện giữ giới, không sát sinh, hy sinh hưởng thụ của mình để giữ sự sống cho loài vật, vậy mà vẫn chưa đạt được chí hướng, xin thầy có cách nào thì dậy bảo  cho?”
          Lạt ma thưa rằng: ” Về việc tu hành, vua chúa với thường dân cũng có khác nhau. Thường dân thân danh nhỏ mọn, đaọ đức không lan đến nơi xa, giáo hóa không ra khỏi gia đình, lời nói không dạy bảo được người hầu hạ. Nếu không tự bản thân khắc khổ, làm điều lành, giữ tâm thành thì sẽ dụng tâm vào việc gì? Còn như vua chúa, coi bốn biển như một nhà, muôn dân như con cái, nói ra một điều thiện thì dân chúng đều vui mừng, ban ra một chính lệnh tốt thì thần và người được hòa hợp, hình phạt công minh thì mệnh người không chết yểu, công việc giản dị thì sức dân khỏi nhọc nhằn. Được như thế thì cũng là giữ giới lớn lắm rồi, đâu phải bớt thức ăn trong một bữa, giữ tính mệnh cho một con chim mới là tế độ rộng rãi”.  (Thái Bình quảng ký)
          Không biết ông vua xưa nghe theo lời vị Lạt ma đó tới đâu, nhưng ngẫm ra rất chí lý. Tu đạo, giác ngộ không tách rời thế gian. Với người muốn tu theo Phật giáo, mỗi người tùy căn cơ, duyên phận của mình mà có cách tu khác nhau, hành động khác nhau. Đâu phải cứ liên miên tới chùa, dâng hoa quả phẩm tụng kinh mới là tích phúc, thay cơ đổi nghiệp. Công đức nằm ngay trong hành vi công việc hàng ngày mà người ta làm. Đừng “chặt chém” khi kinh doanh, không lừa đảo, không bán thứ độc hại cho người ăn, thì công đức nằm ngay ở đó. Viết một bài báo, viết một cái tin trung thực, diệu đạo ở đó. Dạy cho học trò không nói điều gì mà chính mình cũng không tin là nó đúng, diệu đạo chẳng xa. Thầy thuốc cứu một người phúc đẳng hà sa. Xử kiện không oan sai, phúc như Đông hải. Trong cuộc sống và trong chính công việc tương tác với con người hàng ngày mà ta làm đều là công đức trong đó cả. Người xưa nói bổ củi gánh nước đều là diệu đạo, cũng là ý như thế.  Dâng Tam bảo một mâm hoa quả phẩm với lòng thành kính hẳn là có công đức, nhưng so với chỉ một động tác  nâng giúp một người ngã xe máy với lòng xót thương tự nhiên công đức chưa chắc  cái nào đã lớn hơi cái nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét