Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Chùa Phi Tướng -Nam Giao học tổ/Sĩ Vương miếu


 
Chùa Phi Tướng
 Tượng Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi - Tổ Thiền đầu tiên nước Việt/Chùa Phi Tướng
Tượng kim thân cũ nát

Tượng cũ hoang tàn

 Bà Lôi - Một nữ thần trong Tứ Pháp
 Hiển Uy Linh
Minh văn trên chuông chùa Phi Tướng
 Thuỳ vạn thế


 Nam Giao học tổ
 Tượng Sĩ Vương

 Tượng quan hầu trong đền Sĩ vương


 Nam giao học tổ
Cầu đá Thế kỷ 16-Đền Sĩ Vương
 Ngũ môn đền Sĩ vương - Tam Á
 Tượng quan hầu trong miếu Sĩ vương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét