Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Thiền định 700 năm - truyền kỳ trong lịch sử Phật giáo

Thiền định 700 năm - truyền kỳ trong lịch sử Phật giáo

Tương truyền, Tuệ Trì pháp sư慧持法师 (còn đọc là Huệ Trì) là em ngài Tuệ Viễn (còn đọc là Huệ Viễn) [1] ở Lư Sơn庐山慧远法师. Ngài Tuệ Trì từng tu học Thiền định. Sau vào núi Nga My tu hành, cây cối cỏ dại che mất cửa động và lối vào. Thiền định một mạch 700 năm. Đến đời nhà Tống, nhân cây cối bị bão làm đổ gãy, người ta vạch cây cỏ tìm vào, thấy người vỏ cây làm áo, râu tóc phủ kín, móng chân móng tay dài không biết mấy. Hỏi thăm, ngài nói ngài là em của Tuệ Viễn pháp sư ở Lư Sơn. Vậy là người từ đời nhà Tấn, mà giờ đã là đời nhà Tống rồi, rõ là hơn 700 năm. Thực là câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử Thiền tông vậy. 
Tranh mực nước: Tuệ Trì pháp sư thiền định

Vua Tống Huy Tông宋徽宗vịnh tặng Tuệ Trì pháp sư慧持法师 3 bài thơ rằng:
一:
七百年前老古锥  定中消息许谁知
争如只履西归去  生死徒劳木作皮
Bảy trăm năm trước lão cổ dùi
Trong cõi định lặng ai biết ai
Được 1 chiếc dép về Tây nhỉ
Nhọc lao sống chết xác cây thôi
二:
藏山于泽亦藏身  天下无藏道可亲
寄语庄周休疑议  树中不是负趋人
Ẩn núi ở đầm, ẩn cả thân
Ở trong trời đất đạo cũng gần
Gửi lời Trang Lão đừng nghi luận
Gốc cây chẳng phụ theo nhân
三:
有情身不是无情  彼此人人定里身
舍得菩提本无树  不须辛苦问卢能
Thân hữu tình chẳng phải vô tình
Đấy đây ai nấy lí tự thân
Bỏ được Bồ đề cây với gốc
Cần gì lao nhọc học Lư Năng

Hữu tình thân chẳng vô tình
Đấy đây ai nấy nhẹ thênh lí mầu
Bồ đề không gốc bỏ mau
Cần gì lao khổ trọc đầu Lư Năng[2]
Tống Huy Tông
[1]Tuệ Viễn (334~416), là một Cao tăng Trung Quốc đời nhà Tấnhọ Cổ 賈, nguyên quán xứ Lâu Phiền, ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây.
[2] Lư Năng: tức là Lục Tổ, tục tính Lư, pháp danh Huệ Năng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét