Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Di sản Hán Nôm (tiếp)- 水有源 Nước có nguốn

Thuỷ Hữu Nguyên厡?
Duy Tân Quý sửu xuân
Tử tôn Giáp phái đồng kính phụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét