Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Sách tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa đã ra đời

Niềm hi vọng được xem những tư liệu liên quan đến việc khai thác Hoàng Sa. 
Ấn phẩm công bố được 19 văn bản (có chữ phê của vua) nhắc đến cụm từ Hoàng Sa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét