Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Di sản Hán Nôm:2 bức từ đường và 2 bức đề Tùng - Mai (Không rõ địa chỉ)

Ngày xưa cách đây gần 10 năm, công nghệ còn chưa có. Tôi đã có ý thức sưu tầm các hiện vật Hán Nôm để những lúc rảnh rỗi đem ra cùng anh em đồng hữu thưởng ngoạn, du dưỡng tính tình mà thêm yêu cái mẫn nhã của cổ nhân. Nhưng ngày tháng thoi đưa, cái còn cái mất. Tim lại được tàn chỉ mấy bức. Xin được dâng lên Blog để cao minh quân tử cùng nhàn lãm, lời dịch xin hẹn khi khác.

保大
                                           Xuân Đinh su niên hiu Bảo đại(1937)
M
t nhà t hp vui ca
Mong cu ni đức hin hòa dài lâu
Gc bn trăm qu mai sau
Cành chia ba ngn tươi mu c ba
Lin nhau vinh hin cây già
Đời đời thơm nc hương hoa mi đời
Công xưa vun đắp tài bi
Hãy còn qu phúc muôn đời cát sông
B
n đồng tiến phụng
使工善  Ngạo tuyết khi sương lịch kỉ niên


Ngạo tuyết khinh sương tri my năm

Lòng Trinh mt tm đá cùng cam
Gi
ó Thu còn tiếng kêu người tỉnh
Mc để tranh suy gi đạo huyền
N
ăm hết đông v hay tiết tháo
C
ó duy bách cũ vi khoe duyên
Th
hay v được da cùng tướng
Thu tình e ch có ông thiên
Nghĩ đề Tùng。。。


khuyết my ch không rõ …

Năm bính tí niên hiu rng bay
N
m dòng đầu tươi tt
Chng tiếng thanh thế truyn
khuyết mấy chữ không rõ …

調

Thanh nhã trời đông vượt trăm hoa
Phẩm có tay tiên khéo mượt mà
Núi
Tuyết còn xông
hoa khác rụng
Lòng
Băng vẫn trước để đơm khai

Anh hùng rượu nóng đâu chê mảnh
Đường
miếu điều canh tíêc tài

Chớ khoe
trúc tùng hay nết cứng
Còn đây
mộng đẹp có nhành mai

Nghĩ đề mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét