Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thơ trên bình sứ Tàu

4 chiếc bình sứ Tàu trang điểm phòng khách mà chủ nhân không am tường về thư họa viết trên đó. Có thân quen với cô Lâm Hiền nên nhờ tôi phiên dịch. Tôi tra được điển nguyên trên IT, hồi ấy chưa có ý thức truy tìm nguyên tác, chỉ mong đọc cho đặng chữ Thảo và dịch ý ra mà thôi. Nhân bài Hình xưa đã mất - Giai cú còn đây. Cũng chưa có máy mà lưu lại hình ảnh để thưởng ngoạn. Xin lục lại file cũ:
4 bức ảnh chụp cảnh Sơn thủy trên bình sứ Tàu, mỗi bức có đề 2 câu thơ Đường do Chu Phát Bình đề năm Quý Mùi tại Châu Sơn, Trung Quốc.
Tôi tra cứu được các câu này trên IT, phiên dịch thành câu, nhưng hồi ấy chưa có ý thức tra tên tác giả.
(癸未年朱發平作於珠山)
1.       語,
          
1. Lưu đáo san tiền vô bán ngữ 
Tại san tố đắc hứa đa thanh.
1. Chảy đến trước núi không thì không một tiếng,
Ở trên cao thì thành bao nhiêu tiếng reo.
2.      .
        
2.San sắc thiên tầm thường tủng thúy .
Tuyền nguyên vạn hộc tự phi.
2. Sắc núi nghìn tầm màu xanh ngắt,
Nguồn trong muôn hộc tự tuôn ra.
3.   西    声,
         
3. Thủy tiếp tây giang thiên ngoại thanh 
Tiểu các thụ ảnh phất vân bình.
3. Nước tiếp Tây giang ngoài trời vang tiếng nước,
Bóng cây gác nhỏ phất phơ bằng ngọn mây.
4.       ,
          
4. Gian thượng san lai khán dã thủy ,
Hốt vu thủy để kiến thanh san .
4. Nhàn lên núi cao ngắm suối chảy,
Lại nhìn đáy nước thấy non xanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét