Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Di sản Hán Nôm: Hình xưa đã mất – Giai cú còn đây


Xưa chưa có máy ảnh nên không lưu lại được nguyên dạng văn bản. Tâm hữu Hoài Yên công từng đưa cho bức hình Tứ bình khảm trai ốc hoa lá cây cỏ, có giai cú hành thảo kèm bên. Cùng nhau thưởng ngoạn mà dịch ra cho cố khách. Lâu ngày file cũ còn đây mà hình không có. Tiếc cái công xảo của văn nhân lưu nhã vận, lại cung lên Blog. Nếu may mà câu xưa lại khớp với tranh mới thì cũng là chuyện hi hữu giai đàm vậy.

憑匠
Nhã trưởng duyên lai bằng tượng ý
Nhu hương như tại thử môn trung
Cành đẹp duyên do từ ý thợ
Hương mềm như thoảng cửa đâu đây

家堂
  
Thiện căn gia đường tài bồi hậu
Xán lạn đình giai phú quý hồng
Gốc thiện trong nhà vun thật chặt
Sáng sủa sân đình phú quý tươi

Thúy sắc y y hàm hiểu nhật
Yên quang như phân vọng trung sanh
Màu biếc y nguyên tươi nắng sớm
Ánh sương như phấn lóe hào quang

Tương kế hoa tòng tiên dĩnh phát
Tâm tài đa thị tự nhân công
Kế nối nhú mầm hoa tươi mọc
Vun trồng đều bởi ý người ra
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét