Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Chế cáo khắc đá, phong cho Lưu Vĩnh Phúc, có công giúp Đại Nam dẹp phỉ, đánh Pháp

Tại nhà trưng bày Trần Công Quán - Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét