Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Câu đối của nhà Họ Lê

Hồ gia chính thất vốn người cùng cơ quan, lại có chỗ quen biết. Đưa câu đối nhà họ Lê cho tôi dịch, lại nhờ soạn thêm 1 đôi nữa. Mượn ý mà gieo vần, có chút hạn hẹp, nhưng may nhà họ không chê mà thu dùng cả xin đưa ra làm lời cổ cho bằng hữu thưởng thức.
Câu đối của nhà Họ Lê 
Đại tự:       
1.      
2.     Hòa Mục Môn
Cửa hòa thuận
(Bức này do tôi chọn)
Câu đối
                 
                 
Hậu côn nhật phồn diễn xương nhi xí thọ nhi phú đăng tư đường nhi niệm quyết sơ
Tổ miếu tuế chưng thường ái sở thân kính sở tôn nhập kì môn khắc tuần vu lễ
Con cháu ngày phồn thịnh, đông đúc mà hưng vượng, khỏe mạnh lại phú quý. Lên nhà thờ ghi nhớ công xưa
Miếu tổ hàng năm tế, hiếu kính với mẹ cha, vâng lời người bề trên. Vào cửa này tuân theo lễ phép(Nguyên của dòng họ)
         
         
Thủ ư miếu đường vô lạn chử vô đam ngật
Tuần hồ lễ chế hữu dụ sắc hữu kính dung
Gìn giữ miếu đường, không tham lam cỗ bàn, không say sưa chè rượu
Theo về nghi lễ, có lời trên dạy bảo, có kính thành vâng theo(Nguyên của dòng họ)
       
       
Tôn ti trưởng ấu vạn cổ cương thường
Giáp ất bính đinh tứ chi trụ thạch
Cao thấp lớn bé, cương thường muôn thủa
Giáp ất bính đinh, vững trãi bốn chi
(câu này tôi tự soạn)
一脉肇培禾刀木古
四枝葱鬱甲乙丙丁
Nhất mạch triệu bồi hoà đao mộc cổ
Tứ chi thông uất  giáp ất bính đinh
Một mạch vun trồng hòa đao mộc cổ

Bốn chi tươi tốt Giáp Ất Binh Đinh
(câu này tôi tự soạn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét