Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Trà Cổ - Một thoáng di sản nơi địa đầu tổ quốc.

Hoành phi đại tự cổ - Chùa Vạn Linh Khánh tự - Trả Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. 
Phật giáo nước nhà nơi địa đầu tổ quốc.
Được biết bên kia biên giới còn 1 làng Vạn Vĩ toàn người Việt sinh sống, xưa kia là thuộc nước Đại Nam. Sau này Hòa ước Pháp - Thanh, cắt làng Vạn Vĩ thuộc về Đại Thanh. Ngày nay làng ấy vẫn còn.

Bài minh trên Chuông cổ chùa Vạn Linh Khánh Tự
 Tượng Quan Âm tống tử 1/Chùa Vạn Linh Khánh tự, Trà Cổ
 Tượng Thái thượng Huyền thiên Chân vũ đại đế/ Chùa Vạn Linh Khánh tự, Trà Cổ
 Tượng Quan Âm tống tử 2/Chùa Vạn Linh Khánh tự, Trà Cổ
Chùa còn nhiều bức tượng nhỏ phong cách cổ kính.

Hai bức Hoành phi-đại tự cổ đền Tiên Thiên Thánh Mẫu 
thờ Thiên hậu - Vị thần bảo trợ trên biển của các ngư dân
Tại Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam.
Thiên hậu cũng được các Ngư dân Trung Quốc thành kính thờ phụng, cho thấy sự giao thoa văn hóa tín ngưỡng nơi đây đã có từ lâu.
Cân Quắc Nhân Trung
Quyết Thí Tư Phổ
 Đình Trà Cổ
 Đình Trà Cổ
 Đình Trà Cổ- đợt Trùng tu 2013
 Đình Trà Cổ
 Đình Trà Cổ
Vàng son quá khứ
 Đình Trà Cổ, với những nét hoa văn trạm khắc từ đời Lê
Ths. Nguyễn Đức Toàn đang quan sát hoa văn trên sạp đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét