Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thi - Tửu/Thơ - Rượu

Xưa được cụ Phong Văn Tư tuyển làm Thư ký. Có file Trang thơ Hội Tiên tửu đưa cho đánh máy để làm kỷ yếu lưu niệm của Hội. Thấy cuộc đời thật vui vẻ, bạn quý - rượu ngon thật cái lòng thi hữu mênh mang, mà cái ý tứ ngôn từ thật là sự tao nhã của người có văn chương giáo hóa. Đưa đường link để dẫn bạn yêu thơ cùng thả hồn vào cái tình của Tửu. Nhưng đừng chìm đắm trong Tửu. Đấy là cái khác của đấng văn nhân hiền sĩ đấy
https://www.dropbox.com/s/bf0fu47dgzbllhj/Trang%20tho%20Hoi%20tien%20tuu.doc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét